Konwerter kodów PKWiU, CN, GTU

8602 10 00 Lokomotywy spalinowo-elektryczne

Kod CN 8602 10 00 odpowiada następującym kodom Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług PKWiU:

Sprawdź inne kody CN