Konwerter kodów PKWiU, CN, GTU

8606 10 00 Cysterny i temu podobne, kolejowe lub tramwajowe (z wył. o własnym napędzie)

Kod CN 8606 10 00 odpowiada następującym kodom Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług PKWiU:

Sprawdź inne kody CN