Konwerter kodów PKWiU, CN, GTU

8708 80 20 Układy zawieszenia oraz ich części, włączając amortyzatory, do montażu przemysłowego: pojazdów silnikowych przeznaczonych zasadniczo do przewozu osób, pojazdów silnikowych do przewozu towarów, z silnikiem tłokowym wewnętrznego spalania z zapłonem samoczynnym "wysokoprężnym lub średnioprężnym", o pojemności skokowej <= 2 500 cm³ lub z silnikiem tłokowym wewnętrznego spalania z zapłonem iskrowym, o pojemności skokowej <= 2.800 cm³ i pojazdów silnikowych specjalnego przeznaczenia, objętych pozycją 8705, gdzie indziej niesklasyfikowane

Kod CN 8708 80 20 odpowiada następującym kodom Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług PKWiU:

Sprawdź inne kody CN