Konwerter kodów PKWiU, CN, GTU

8905 10 90 Pogłębiarki (z wył. pełnomorskich)

Kod CN 8905 10 90 odpowiada następującym kodom Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług PKWiU:

Sprawdź inne kody CN