Konwerter kodów PKWiU, CN, GTU

8905 20 00 Platformy wiertnicze lub produkcyjne, pływające lub podwodne

Kod CN 8905 20 00 odpowiada następującym kodom Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług PKWiU:

Sprawdź inne kody CN