Konwerter kodów PKWiU, CN, GTU

9006 51 00 Aparaty fotograficzne z celownikiem przez obiektyw (lustrzanki jednoobiektywowe), z filmem zwijanym o szerokości <= 35 mm (z wył. aparatów fotograficznych dających odbitki natychmiastowe i aparatów fotograficznych specjalnych, objętych podpozycją 9006 10 lub 9006 30)

Kod CN 9006 51 00 odpowiada następującym kodom Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług PKWiU:

Sprawdź inne kody CN