Konwerter kodów PKWiU, CN, GTU

9013 10 Celowniki teleskopowe do montażu na broni; peryskopy; teleskopy i lunety zaprojektowane jako części maszyn, urządzeń, przyrządów lub aparatury, objętych działem 90 lub sekcją XVI

Nie znaleziono dopsowania dla kodów PKWiU i CN.

Sprawdź inne kody CN