Konwerter kodów PKWiU, CN, GTU

9305 20 00 Części i akcesoria strzelb myśliwskich lub karabinów, objętych pozycją 9303, gdzie indziej niesklasyfikowane

Kod CN 9305 20 00 odpowiada następującym kodom Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług PKWiU:

Sprawdź inne kody CN