Konwerter kodów PKWiU, CN, GTU

01.11.42.0 Proso

Nadrzędne kody PKWiU

Kod PKWiU 01.11.42.0 odpowiada następującym kodom nomenklatury scalonej CN:

Sprawdź inne kody PKWiU