Konwerter kodów PKWiU, CN, GTU

01.11.43.0 Pszenżyto

Nadrzędne kody PKWiU

Kod PKWiU 01.11.43.0 odpowiada następującym kodom nomenklatury scalonej CN:

Sprawdź inne kody PKWiU