Konwerter kodów PKWiU, CN, GTU

01.11.79.0 Warzywa strączkowe suszone, gdzie indziej niesklasyfikowane

Nadrzędne kody PKWiU

Kod PKWiU 01.11.79.0 odpowiada następującym kodom nomenklatury scalonej CN:

Sprawdź inne kody PKWiU