Konwerter kodów PKWiU, CN, GTU

01.13.6 Nasiona warzyw, z wyłączeniem nasion buraków cukrowych

Nadrzędne kody PKWiU

Podrzędne kody PKWiU

Nie znaleziono dopsowania dla kodów PKWiU i CN.

Sprawdź inne kody PKWiU