Konwerter kodów PKWiU, CN, GTU

01.45.12.0 Kozy żywe

Nadrzędne kody PKWiU

Kod PKWiU 01.45.12.0 odpowiada następującym kodom nomenklatury scalonej CN:

Sprawdź inne kody PKWiU