Konwerter kodów PKWiU, CN, GTU

02.20.14.0 Drewno opałowe z drzew iglastych

Nadrzędne kody PKWiU

Kod PKWiU 02.20.14.0 odpowiada następującym kodom nomenklatury scalonej CN:

Sprawdź inne kody PKWiU