Konwerter kodów PKWiU, CN, GTU

03.0 RYBY I POZOSTAŁE PRODUKTY RYBOŁÓWSTWA; PRODUKTY POCHODZĄCE Z CHOWU I HODOWLI; USŁUGI WSPOMAGAJĄCE RYBACTWO

Nadrzędne kody PKWiU

Podrzędne kody PKWiU

Nie znaleziono dopsowania dla kodów PKWiU i CN.

Sprawdź inne kody PKWiU