Konwerter kodów PKWiU, CN, GTU

06.20.1 Gaz ziemny w stanie ciekłym lub gazowym

Nadrzędne kody PKWiU

Podrzędne kody PKWiU

Nie znaleziono dopsowania dla kodów PKWiU i CN.

Sprawdź inne kody PKWiU