Konwerter kodów PKWiU, CN, GTU

08.99.10 Bitum i asfalt, naturalne; asfaltyty i skały asfaltowe

Nadrzędne kody PKWiU

Podrzędne kody PKWiU

Nie znaleziono dopsowania dla kodów PKWiU i CN.

Sprawdź inne kody PKWiU