Konwerter kodów PKWiU, CN, GTU

09.90.11 Usługi wspomagające wydobywanie węgla kamiennego

Nadrzędne kody PKWiU

Podrzędne kody PKWiU

Nie znaleziono dopsowania dla kodów PKWiU i CN.

Sprawdź inne kody PKWiU