Konwerter kodów PKWiU, CN, GTU

10.41.12 Oleje i tłuszcze oraz ich frakcje z ryb i ssaków morskich

Nadrzędne kody PKWiU

Podrzędne kody PKWiU

Nie znaleziono dopsowania dla kodów PKWiU i CN.

Sprawdź inne kody PKWiU