Konwerter kodów PKWiU, CN, GTU

10.84.11 Ocet oraz substytuty octu otrzymywane z kwasu octowego

Nadrzędne kody PKWiU

Podrzędne kody PKWiU

Nie znaleziono dopsowania dla kodów PKWiU i CN.

Sprawdź inne kody PKWiU