Konwerter kodów PKWiU, CN, GTU

10.89.99 Usługi podwykonawców związane z produkcją pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowanych

Nadrzędne kody PKWiU

Podrzędne kody PKWiU

Nie znaleziono dopsowania dla kodów PKWiU i CN.

Sprawdź inne kody PKWiU