Konwerter kodów PKWiU, CN, GTU

16.10.3 DREWNO NIEOBROBIONE; DREWNIANE PODKŁADY KOLEJOWE LUB TRAMWAJOWE IMPREGNOWANE LUB PODDANE INNEJ OBRÓBCE

Nadrzędne kody PKWiU

Podrzędne kody PKWiU

Nie znaleziono dopsowania dla kodów PKWiU i CN.

Sprawdź inne kody PKWiU