Konwerter kodów PKWiU, CN, GTU

16.10.31.0 Drewno nieobrobione malowane, bejcowane, nasycone kreozotem lub innymi środkami konserwującymi

Nadrzędne kody PKWiU

Kod PKWiU 16.10.31.0 odpowiada następującym kodom nomenklatury scalonej CN:

Sprawdź inne kody PKWiU