Konwerter kodów PKWiU, CN, GTU

16.10.39.0 Pozostałe drewno nieobrobione, włączając rozłupane pale i tyczki

Nadrzędne kody PKWiU

Kod PKWiU 16.10.39.0 odpowiada następującym kodom nomenklatury scalonej CN:

Sprawdź inne kody PKWiU