Konwerter kodów PKWiU, CN, GTU

17.12.11.0 Papier gazetowy w zwojach lub arkuszach

Nadrzędne kody PKWiU

Kod PKWiU 17.12.11.0 odpowiada następującym kodom nomenklatury scalonej CN:

Sprawdź inne kody PKWiU