Konwerter kodów PKWiU, CN, GTU

17.12.79.0 Pozostała tektura powleczona kaolinem lub innymi substancjami nieorganicznymi, z wyłączeniem w rodzaju stosowanej do pisania, drukowania lub innych celów graficznych

Nadrzędne kody PKWiU

Kod PKWiU 17.12.79.0 odpowiada następującym kodom nomenklatury scalonej CN:

Sprawdź inne kody PKWiU