Konwerter kodów PKWiU, CN, GTU

20.13.23.0 Metale alkaliczne lub metale ziem alkalicznych; metale ziem rzadkich, skand i itr; rtęć

Nadrzędne kody PKWiU

Kod PKWiU 20.13.23.0 odpowiada następującym kodom nomenklatury scalonej CN:

Sprawdź inne kody PKWiU