Konwerter kodów PKWiU, CN, GTU

20.14.64 Enzymy i pozostałe związki organiczne, gdzie indziej niesklasyfikowane

Nadrzędne kody PKWiU

Podrzędne kody PKWiU

Nie znaleziono dopsowania dla kodów PKWiU i CN.

Sprawdź inne kody PKWiU