Konwerter kodów PKWiU, CN, GTU

20.14.71.0 Pochodne produktów roślinnych, włączając pochodne produktów żywicznych

Nadrzędne kody PKWiU

Kod PKWiU 20.14.71.0 odpowiada następującym kodom nomenklatury scalonej CN:

Sprawdź inne kody PKWiU