Konwerter kodów PKWiU, CN, GTU

20.51.11.0 Proch strzelniczy i pozostałe gotowe materiały wybuchowe

Nadrzędne kody PKWiU

Kod PKWiU 20.51.11.0 odpowiada następującym kodom nomenklatury scalonej CN:

Sprawdź inne kody PKWiU