Konwerter kodów PKWiU, CN, GTU

20.59.52.0 Pasty modelarskie; wosk dentystyczny i pozostałe preparaty dentystyczne na bazie gipsu; preparaty i ładunki do gaśnic przeciwpożarowych; gotowe pożywki do hodowli mikroorganizmów; złożone odczynniki diagnostyczne i laboratoryjne, gdzie indziej niesklasyfikowane

Nadrzędne kody PKWiU

Kod PKWiU 20.59.52.0 odpowiada następującym kodom nomenklatury scalonej CN:

Sprawdź inne kody PKWiU