Konwerter kodów PKWiU, CN, GTU

24.20.13.0 Pozostałe rury i przewody rurowe, o okrągłym przekroju poprzecznym, bez szwu, ze stali

Nadrzędne kody PKWiU

Kod PKWiU 24.20.13.0 odpowiada następującym kodom nomenklatury scalonej CN:

Sprawdź inne kody PKWiU