Konwerter kodów PKWiU, CN, GTU

24.41.50.0 Metale nieszlachetne posrebrzane i metale nieszlachetne, srebro lub złoto, platynowane, nieobrobione inaczej niż do stanu półproduktu

Nadrzędne kody PKWiU

Kod PKWiU 24.41.50.0 odpowiada następującym kodom nomenklatury scalonej CN:

Polska Klasyfikacja Towarów i Usług to system klasyfikacji wyrobów i usług określnych m.in. kodem 24.41.50.0. W takim katalogu produkty uporządkowane są względem sekcji, działów, grup, klas, kategorii, podkategorii i pozycji.

Nomenklatura scalona (CN) jest natomiast usystematyzowaną klasyfikacją towarów wykorzystywaną w Unii Europejskiej. Rozszerza również Zharmonizowany System Oznaczania Towarów (Harmonized System HS) wykorzystywany w większości krajów na całym świecie. Służy przede wszystkim do określenia wspólnej taryfy celnej w krajach UE. Składa się z ośmiu cyfr.

Sprawdź inne kody PKWiU