Konwerter kodów PKWiU, CN, GTU

24.44.13.0 Miedź rafinowana i stopy miedzi, nieobrobione plastycznie; stopy wstępne miedzi

Nadrzędne kody PKWiU

Kod PKWiU 24.44.13.0 odpowiada następującym kodom nomenklatury scalonej CN:

Sprawdź inne kody PKWiU