Konwerter kodów PKWiU, CN, GTU

24.45.11.0 Nikiel nieobrobiony plastycznie

Nadrzędne kody PKWiU

Kod PKWiU 24.45.11.0 odpowiada następującym kodom nomenklatury scalonej CN:

Sprawdź inne kody PKWiU