Konwerter kodów PKWiU, CN, GTU

26.12.9 USŁUGI ZWIĄZANE Z WYTWARZANIEM DRUKOWANYCH OBWODÓW ELEKTRONICZNYCH I USŁUGI MIKROMONTAŻU DRUKOWANYCH OBWODÓW ELEKTRONICZNYCH; USŁUGI PODWYKONAWCÓW ZWIĄZANE Z WYTWARZANIEM ELEKTRONICZNYCH OBWODÓW DRUKOWANYCH

Nadrzędne kody PKWiU

Podrzędne kody PKWiU

Nie znaleziono dopsowania dla kodów PKWiU i CN.

Sprawdź inne kody PKWiU