Konwerter kodów PKWiU, CN, GTU

28.23.1 Maszyny do księgowania i podobne maszyny, wyposażone w urządzenia liczące

Nadrzędne kody PKWiU

Podrzędne kody PKWiU

Nie znaleziono dopsowania dla kodów PKWiU i CN.

Sprawdź inne kody PKWiU