Konwerter kodów PKWiU, CN, GTU

28.30.53.0 Prasy do belowania słomy lub paszy, włączając prasy zbierające

Nadrzędne kody PKWiU

Kod PKWiU 28.30.53.0 odpowiada następującym kodom nomenklatury scalonej CN:

Sprawdź inne kody PKWiU