Konwerter kodów PKWiU, CN, GTU

28.92.61 Części maszyn do wiercenia, do głębienia szybów; części żurawi; części maszyn dla górnictwa i do wydobywania oraz dla budownictwa

Nadrzędne kody PKWiU

Podrzędne kody PKWiU

Nie znaleziono dopsowania dla kodów PKWiU i CN.

Sprawdź inne kody PKWiU