Konwerter kodów PKWiU, CN, GTU

28.93.13.0 Maszyny i urządzenia do przemiału lub innego rodzaju przerobu zbóż lub suszonych warzyw, gdzie indziej niesklasyfikowane

Nadrzędne kody PKWiU

Kod PKWiU 28.93.13.0 odpowiada następującym kodom nomenklatury scalonej CN:

Sprawdź inne kody PKWiU