Konwerter kodów PKWiU, CN, GTU

28.93.13.0 Maszyny i urządzenia do przemiału lub innego rodzaju przerobu zbóż lub suszonych warzyw, gdzie indziej niesklasyfikowane

Nadrzędne kody PKWiU

Kod PKWiU 28.93.13.0 odpowiada następującym kodom nomenklatury scalonej CN:

Polska Klasyfikacja Towarów i Usług to system klasyfikacji wyrobów i usług określnych m.in. kodem 28.93.13.0. W takim katalogu produkty uporządkowane są względem sekcji, działów, grup, klas, kategorii, podkategorii i pozycji.

Nomenklatura scalona (CN) jest natomiast usystematyzowaną klasyfikacją towarów wykorzystywaną w Unii Europejskiej. Rozszerza również Zharmonizowany System Oznaczania Towarów (Harmonized System HS) wykorzystywany w większości krajów na całym świecie. Służy przede wszystkim do określenia wspólnej taryfy celnej w krajach UE. Składa się z ośmiu cyfr.

Sprawdź inne kody PKWiU