Konwerter kodów PKWiU, CN, GTU

32.91.19.0 Pozostałe szczotki i pędzle, gdzie indziej niesklasyfikowane

Nadrzędne kody PKWiU

Kod PKWiU 32.91.19.0 odpowiada następującym kodom nomenklatury scalonej CN:

Sprawdź inne kody PKWiU