Konwerter kodów PKWiU, CN, GTU

32.99.41.0 Zapalniczki do papierosów i pozostałe zapalniczki; fajki do tytoniu (włączając cybuchy), cygarniczki oraz części tych wyrobów

Nadrzędne kody PKWiU

Kod PKWiU 32.99.41.0 odpowiada następującym kodom nomenklatury scalonej CN:

Sprawdź inne kody PKWiU