Konwerter kodów PKWiU, CN, GTU

33.11.13 Usługi naprawy i konserwacji wytwornic pary, z wyłączeniem kotłów centralnego ogrzewania gorącą wodą

Nadrzędne kody PKWiU

Podrzędne kody PKWiU

Nie znaleziono dopsowania dla kodów PKWiU i CN.

Sprawdź inne kody PKWiU