Konwerter kodów PKWiU, CN, GTU

38.22.29.0 Usługi związane z unieszkodliwianiem pozostałych odpadów niebezpiecznych

Nadrzędne kody PKWiU

Nie znaleziono dopsowania dla kodów PKWiU i CN.

Sprawdź inne kody PKWiU