Konwerter kodów PKWiU, CN, GTU

41.00.29 Pozostałe budynki niemieszkalne

Nadrzędne kody PKWiU

Podrzędne kody PKWiU

Nie znaleziono dopsowania dla kodów PKWiU i CN.

Sprawdź inne kody PKWiU