Konwerter kodów PKWiU, CN, GTU

41.00.4 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW NIEMIESZKALNYCH (PRACE ZWIĄZANE Z BUDOWĄ NOWYCH BUDYNKÓW, PRZEBUDOWĄ LUB REMONTEM ISTNIEJĄCYCH BUDYNKÓW)

Nadrzędne kody PKWiU

Podrzędne kody PKWiU

Nie znaleziono dopsowania dla kodów PKWiU i CN.

Sprawdź inne kody PKWiU