Konwerter kodów PKWiU, CN, GTU

46.49.1 SPRZEDAŻ HURTOWA SZTUĆCÓW I METALOWYCH WYROBÓW UŻYTKU DOMOWEGO, WYROBÓW Z WIKLINY, KORKA I POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANYCH

Nadrzędne kody PKWiU

Podrzędne kody PKWiU

Nie znaleziono dopsowania dla kodów PKWiU i CN.

Sprawdź inne kody PKWiU