Konwerter kodów PKWiU, CN, GTU

50.40.11 Transport wodny śródlądowy towarów zamrożonych lub schłodzonych statkami-chłodniami

Nadrzędne kody PKWiU

Podrzędne kody PKWiU

Nie znaleziono dopsowania dla kodów PKWiU i CN.

Sprawdź inne kody PKWiU