Konwerter kodów PKWiU, CN, GTU

58.11.16.0 Mapy i mapy hydrograficzne lub podobne mapy drukowane, z wyłączeniem map w formie książkowej

Nadrzędne kody PKWiU

Kod PKWiU 58.11.16.0 odpowiada następującym kodom nomenklatury scalonej CN:

Sprawdź inne kody PKWiU