Konwerter kodów PKWiU, CN, GTU

58.29.13 Pakiety oprogramowania do zarządzania bazami danych (DBMS)

Nadrzędne kody PKWiU

Podrzędne kody PKWiU

Nie znaleziono dopsowania dla kodów PKWiU i CN.

Sprawdź inne kody PKWiU